PRAKTISKE OPPLYSNINGER

  • Alle lagledere skal registrere laget sitt i sekretariatet senest 30 minutt før første kamp.
  • Parkering skjer på eget ansvar og på anviste plasser.
  • Premiering vil skje etter at siste kamp for laget er ferdigspilt i premieområdet i foajeen. Lagleder tar kontakt med en funksjonær der og melder fra om laget er klare for å motta premier. Dersom det er lag som ønsker å motta premier tidligere, er det funksjonærer til stede med premieringen fra kl. 12.15 lørdag og 13.00 søndag.
  • Dersom det er behov for medisinskrin, ta kontakt med Jonas Pedersen på 99298923 eller Mette Osvold Muri på 48215950.
  • Lagene har ikke tilgang på garderober eller dusj.

PARKERING

Når det gjelder parkering finner dere to bilder med parkeringsmuligheter under. Parkeringsvakter vil vise dere til anviste plasser.